POLITIKA PRIVATNOSTI
Bon – Ton d.o.o. poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka.
Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Bon – Ton d.o.o., 10020 Zagreb je voditelj obrade vaših osobnih podataka kako je to
propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Bon – Ton d.o.o. kao voditelj
obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za
čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO
Prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjenje svrha prikupljanja.
Podatke koje skupljamo od Vas su: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon, te svi ostali
podaci koje ste nam otkrili.

SVRHA PRIKUPLJANJA
Prikupljeni podaci služe isključivo za što učinkovitije odgovaranje na Vaš upit, radi
mogućnosti ostvarivanja poslovne suradnje ili radi održavanja iste, te radi naše interne
statističke obrade podataka.
Bon – Ton d.o.o. jamči da će prikupljene podatke koristiti samo u navedene svrhe.
Ustupanjem svojih osobnih podataka kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu
suglasnost da Vam se Bon – Ton d.o.o. može obratiti u navedene svrhe.

SADRŽAJ POLITIKE PRIVATNOSTI
Vašu e – mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim
pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka jer je to protivno našoj
politici o privatnosti. Bon – Ton d.o.o. drži se stroge politike “no spam”. Prikupljamo samo
one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni i one koji su nam nužni sukladno
zakonskim obvezama. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam
omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista
potrebno za sudjelovanje u nekoj od navedenih aktivnosti.
Bon – Ton d.o.o. pri svakom kontaktu s Vama provjerava točnost podataka.
Bon – Ton d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih
objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka,
ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

PORUKA ELEKTRONIČKOM POŠTOM
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće
identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate
elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.
SIGURNOST PODATAKA
Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali da ova usluga bude
pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži
te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli
prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na
ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE
Bon – Ton d.o.o. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 16
godina. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina ukloniti ćemo ih bez odgađanja. Web stranica http://bon-
ton.hr/ nije namijenjena za korištenje osobama mlađim od 16 godina, te nije dizajnirana na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

PROMJENA PODATAKA

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi
ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo
vašim primljenim podacima.
VAŠA SUGLASNOST

Popunjavajući formulare na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da
ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti
suglasni da Bon – Ton d.o.o. vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i
uvjetima vlastite politike privatnosti.

TRANSPARENTNOST
Bon – Ton d.o.o. zadržava pravo izmjene politike privatnosti zbog čega je potrebno pažljivo
pročitati sve njezine odredbe.
Eventualne korekcije politike privatnosti bit će objavljene na ovoj web stranici te će biti
dostupne svima na uvid.

PRAVA ISPITANIKA
Bon – Ton d.o.o. ispitanicima na njihov zahtjev daje sve potrebne informacije o opsegu i
svrhama obrade osobnih podataka, pravnoj osnovi obrade, razdoblju pohrane podataka te
pravima vezanim uz privole, ispravak i brisanje. U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno
od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.
Bon – Ton d.o.o. osobne podatke obrađuje sukladno Uredbi, poštujući prava ispitanika.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati ostvarenje nekog od svojih prava.
Na sve će se zahtjeve nastojati odgovoriti unutar 30 dana, a samo u slučaju nužnosti taj će se
rok produljiti za najviše 60 dana. Ako Bon – Ton d.o.o. ne postupi po zahtjevu ispitanika u
roku od 30 dana od primitka zahtjeva, izvijestit će ispitanika o razlozima ne postupanja.

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)
Bon – Ton d.o.o. upotrebljava kolačiće (cookies) sa svrhom olakšavanja pregleda web stranice.
Podaci koji se prikupe kolačićima su statistički podaci o pretraživanju i uzorcima pretraživanja
korisnika, koji ne sadrže identifikacijski podatak o pojedincu. Isti se ne mogu koristiti za
pokretanje programa ili postavljanje virusa na uređaj s kojim je prestupljeno web stranici, a
brišu se automatski na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite web stranicu. Sam
pregled web stranice moguć je i bez upotrebe kolačića.

Download politike privatnosti u PDF-u